05th Lis2012

UEK laureatem Super Lodołamacza

Dodane przez Marek Świerad

W tym roku Kapituła Etapu Regionalnego konkursu „Lodołamacze” przyznała statuetkę Super Lodołamacza Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób z niepełnosprawnością w różnych dziedzinach życia. Zdaniem kapituły działalność UEK na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością stanowi wzór godny naśladowania.

Lodołamacze to konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie organizowany przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Ideą konkursu jest nagradzanie firm, instytucji i osób prywatnych wybitnie angażujących się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, tworzących nowe i coraz lepszej jakości miejsca pracy oraz dostrzegających sens i konieczność aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Konkurs składa się z dwóch etapów: regionalnego – wyłaniającego laureatów w poszczególnych regionach kraju, oraz centralnego – w którym finaliści walczą o laur Lodołamaczy 2012. Kategorie konkursu to:

 • Zatrudnienie Chronione,
 • Otwarty Rynek Pracy,
 • Pracodawca Nieprzedsiębiorca,
 • Super Lodołamacz,
 • Lodołamacz Specjalny.

Super Lodołamacz to tytuł dla najlepszego z najlepszych. Przyznając nagrody w tej kategorii Kapituła bierze pod uwagę w szczególności działalność instytucji, przedsiębiorców i osób w zakresie promowania aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

W czasie gali, która miała miejsce 10 września 2012 roku, Prof. UEK dr hab. Andrzej Chochół, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odebrał statuetkę Super Lodołamacza przyznaną Uczelni w etapie regionalnym VII edycji konkursu LODOŁAMACZE.

Podczas swojego wystąpienia Rektor UEK podziękował za wieloletnie zaangażowanie
i aktywność Prof. UEK dr hab. Janinie Filek, Pełnomocnikowi Rektora UEK ds. Osób Niepełnosprawnych, zespołowi Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UEK oraz Zrzeszeniu Studentów Niepełnosprawnych UEK.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie został doceniony m.in. za:

 • znaczny wzrost liczby studentów z niepełnosprawnością z 50 w 2003r. (kiedy to powołano Pełnomocnika Rektora UEK ds. Osób Niepełnosprawnych – prof. UEK dr hab. Janinę Filek) do 289 w roku 2011,
 • współtworzenie unikatowego na skalę Polski „Porozumienia” o współpracy międzyuczelnianej na rzecz studentów z niepełnosprawnością, które podpisał
  w 2007r. wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechniką Krakowską. W 2009r. do „Porozumienia” dołączyły Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  i Uniwersytet Pedagogiczny, a w roku 2010 Uniwersytet Jagielloński.
 • promocję zatrudniania osób z niepełnosprawnością zarówno w uczelni jak i na otwartym rynku. Od 2008r. działa Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, które odgrywa znaczącą rolę w procesie poszukiwania przez studenta z niepełnosprawnością wymarzonej pracy,
 • organizację corocznych Krakowskich Dni Integracji,
 • zainicjowanie powstania w 2009r. Międzyuczelnianego Centrum Wsparcia Psychologicznego,  którego głównym koordynatorem jest pracownik BON UEK, psycholog mgr Maria Augustyniak. MCWP wspiera studentów i pracowników nie tylko UEK, ale także innych krakowskich uczelni poprzez poradnictwo psychologiczne, organizację warsztatów psychologicznych dla studentów  oraz warsztaty dla pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych,
 • współpracę z Elektrociepłownią „KRAKÓW” rozpoczynającą program praktyk studenckich dla studentów z niepełnosprawnością ,
 • wprowadzenie unikatowego w skali krajowej wewnętrznego systemu certyfikacji
  i oceny katedr „Katedra Przyjazna Osobom z Niepełnosprawnością” (KatPON)
  .

Bardzo cieszymy się i jesteśmy dumni, że działania Uniwersytetu na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością zostały zauważone i docenione. Przy tej okazji dziękujemy wszystkim partnerom realizowanych przez naszą Uczelnię projektów.

Marzena Dudek

BON UEK

16th Paź2012

X OGNISKO INTEGRACYJNE

Dodane przez Redakcja KSSN

16 paŸdziernika 2012 roku na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Dydaktycznego WGGiOś w Miękini k/Krzeszowic odbyło się X Ognisko Integracyjne. Inicjatywa Ogniska sięga 2001 roku i jest doskonałym przyczynkiem do integracji środowiska akademickiego krakowskich uczelni oraz przedstawicieli instytucji państwowych i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

ognisko zdjęcie

ognisko w lesie

Ognisko Integracyjne tradycyjnie odbyło się w połowie października, w malowniczej miejscowości Miękinia, 30 km od Krakowa. Trzeba zaznaczyć, że tam znajduje się budynek Wydziału Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska.

Swoją obecnością zaszczycili nas obowiązkowo przedstawiciele władz AGH Tadeusz Lachowicz, Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. Anna Siwik, Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych mgr inż. Andrzej Wójtowicz oraz przewodnicząca Samorządu Studentów AGH Joanna Tarnowska. W gronie studentów znaleźli się także studenci z innych zaprzyjaźnionych krakowskich uczelni: Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Pedagogicznego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Politechniki Krakowskiej. Pani Prorektor w swoim powitaniu przekonywał trochę onieśmielonych studentów o możliwych źródłach i formach pomocy dla nich. Dla studentów niedosłyszących powitanie tłumaczone było na język migowy.

Przy cieple płonącego ogniska, rytmach gitary i blasku księżyca uczestnicy miło spędzili czas. Organizatorzy zapewnili przeróżne przysmaki, takie jak pieczone kiełbaski, karkówkę, oscypki , zatem nikt nie mógł odjechać głodny.
Nawiązały się nowe znajomości, studenci starszych lat rozmawiali z pierwszakami o nauce, zdradzali im różne ciekawostki dotyczące studiów. Miejmy nadzieję, że choć trochę rozluźniło to atmosferę u najmłodszych.

15th Paź2012

Place zabaw bez barier

Dodane przez Redakcja KSSN

W polskich miastach brakuje miejsc przeznaczonych i przystosowanych do aktywności osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza dzieci. Powinniśmy jednak pamiętać, że przyzwolenie na zabawę, poczucie przynależności do grupy oraz posiadanie przyjaciół okazują się być kluczowe w procesie inkluzji czyli akceptacji i włączenia dzieci niepełnosprawnych do społeczeństwa.

Dziecko niepełnosprawne ma takie same potrzeby jak zdrowe. Pragnie miłości, kontaktu z rówieśnikami i przede wszystkim radości poprzez zabawę. Świat ludzi pełnosprawnych jest naturalnym otoczeniem, w którym wcześniej czy później dziecko niepełnosprawne musi odnaleźć swoje miejsce. Szansę na przebywanie w takim środowisku stwarza właśnie wczesna integracja.

(więcej…)

04th Kwi2012

Porozumienie FIRR z AGH podpisane!

Dodane przez Administrator

W dniu 22.03.2012 roku Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego podpisały uroczyście porozumienie dotyczące współpracy na rzecz kształcenia i wspierania osoby niepełnosprawne w wejściu na rynek pracy.

pracownicy BON AGH, FIRR, ZSN, AGH

Porozumienie FIRR i AGH zostało zawarte 22.03.2012r.

Porozumienie było sformalizowanie dotychczasowej wieloletniej współpracy w obszarach realizacji projektów, działań legislacyjnych oraz współorganizacji imprez świadomościowych.

02nd Gru2011

AGH wyróżniona IDOLEM 2011

Dodane przez Administrator

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica za działalność na rzecz kształcenia osób niewidomych i słabo widzących otrzymała statuetkę IDOLA w kategorii PLACÓWKA OŚWIATOWA 2011. Wyróżnienie to przyznaje co roku Fundacja Szansa Dla Niewidomych z Warszawy.

Uroczyste wręczenie wyróżnienia odbyło się podczas organizowanej przez Fundację już IX edycji międzynarodowej konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND, która odbywała się w Warszawie w dn. 1-2 grudnia 2011 roku.

Jak powszechnie wiadomo zdobycie wyższego wykształcenia jest niezmiernie ważne. Daje ono większe możliwości na znalezienie satysfakcjonującej i dobrze płatnej pracy. W przypadku osób niepełnosprawnych jest to jeszcze bardziej utrudnione, z uwagi na pewne ograniczenia zdrowotne oraz niechęć pracodawców do zatrudniania osób z tzw. otwartego rynku pracy.

Wychodząc naprzeciw tym aspektom w AGH od wielu lat realizowana jest polityka pełnej dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym dla studentów z różnymi wadami wzroku. W przypadku takich osób nie można zastosować jednego systemu wsparcia, który rozwiąże wszystkie problemy. Każdą sprawę należy rozpatrywać indywidualnie w zależności od potrzeb i możliwości danego studenta. Przykładowo dla jednej osoby niezbędne będzie przystosowanie materiałów dydaktycznych do wersji elektronicznej lub wykonanie ich w formie grafiki wypukłej, a drugiej wystarczy ustalić indywidualną formę zaliczania egzaminów z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Bardzo istotną kwestią jest nauka języków obcych z uwzględnieniem potrzeb osób  nie(do)widzących.

Cieszymy się, że nasze działania w tym kierunku zostały dostrzeżone i docenione przez Fundację za co kapitule konkursu serdecznie dziękujemy.

Strony:«1...1011121314151617